Nasza Oferta

Pliki do pobrania

Skontaktuj się z nami

Wyślij

dla_pracodawcy

ZAKRES USŁUG

 1. Leasing pracowników / wynajem pracowników
 2. Rekrutacja pracowników

 

LEASING PRACOWNIKÓW / WYNAJEM PRACOWNIKÓW (definicja)

Leasing pracowniczy ­- wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Podmiot zatrudniający pracownika nazywany jest Agencją Pracy Tymczasowej, pracownik oddelegowany do innego pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca, na rzecz którego i pod którego kierownictwem świadczona jest praca zwany jest pracodawcą­-użytkownikiem.

 

Możliwość zatrudniania w leasingu pracowniczym pracowników tymczasowych pozwala na racjonalizację kosztów zatrudniania oraz wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób efektywny, w szczególności dla tych firm, które to w znacznej mierze narażone są na ryzyko sezonowości ich działalności, a zatem czy to dużych wzrostów produkcji w jednych okresach oraz jej znacznego spadku w innych. Ponadto leasing wspomaga firmy borykające się z dużą rotacją personelu.

 

Procedura selekcji i sprowadzenia pracowników wygląda tak jak w przypadku rekrutacji. Różnica polega na tym, że w tym przypadku my jako agencja jesteśmy oficjalnym pracodawcą i w związku z tym całość działań administracyjnych, operacyjnych i prawnych odbywa się po naszej stronie. Odpowiedzialność za pracownika bierzemy na siebie przez
cały czas współpracy. Państwa firma korzysta tylko z jego usług, a pracownik rozliczany jest na podstawie raportów godzinowych.

 

Generalnie pracodawcy korzystający z firmy zewnętrznej (Agencji Pracy Tymczasowej), unikają wielu kosztów oraz oszczędzają sporo czasu, który poświęcają na procesy rekrutacyjne oraz te, związane z administracją kadrowo­-płacową. Ponadto obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy spoczywają na firmie zewnętrznej. Firma (pracodawca­-użytkownik) korzystając z usług Agencji, może znacząco zaoszczędzić, w szczególności przy dużej ilości personelu oraz gdy pracownik ­tymczasowy potrzebny jest na dłużej niż pół roku, nawet biorąc pod uwagę marże Agencji! Zapraszamy do sprawdzenia kalkulacji dzwoniąc do nas.

 

Korzyści wynikające z leasingu pracowniczego to:

 1. Redukcje kosztów zatrudnienia w przypadku:
 • Sezonowego wzrostu produkcji
 • Okresowego zwiększenia zleceń
 • Dużej rotacji pracowników
 • Realizacji dodatkowych (okresowych) zleceń
 1. Redukcje kosztów pracy
 • Badania lekarskie są po stronie Agencji pracy
 • Urlopy, wypowiedzenia, chorobowe L­4 ­wszystko to koszt po stronie Agencji
 • Optymalizacja nadgodzin
 1. Zmiana struktury kosztów

Przedsiębiorca płaci jedną fakturę a ustawowy termin wypłaty wynagrodzeń dla pracowników to obowiązek Agencji

 1. Kontrole PIP i ZUS w zakresie dot. pracowników tymczasowych odbywają się w Agencji

To ona wyłącznie jest odpowiedzialna za kwestie związane z odpowiednią formą zatrudnienia oraz bycia płatnikiem ZUS i PIT­-4 (Warto jednak pamiętać, iż ustawowy obowiązek szkoleń BHP pozostaje na pracodawcy-­użytkowniku, także to on odpowiada za bezpieczeństwo na zakładzie pracy).

 1. Odciążenie firmy z obsługi administracyjno-­kadrowej, ­obsługa płac pracowników tymczasowych.

To my wypłacamy pobory w określonych z pracodawcą-użytkownikiem terminach, a klient rozlicza się z się z nami w późniejszych terminach jedną fakturą. Agencja również prowadzi wszystkie teczki pracownicze oraz całościowo kadry finansowe.

 1. Całkowite koszty leasingu to koszt działalności firmy odliczany od podatku.

 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW (definicja)

W tym wariancie agencja nasza troszczy się o rekrutacje pracownika/ów. Skupiamy się na rekrutacji konkretnej osoby bądź osób zgodnie z przedstawionymi wymaganiami i oczekiwaniami. Przeprowadzamy konkretną i wnikliwą selekcję, po czym prezentujemy Państwu daną osobę na podstawie przygotowanego raportu bądź też CV. Po pozytywnej akceptacji kandydata rozpoczynamy procedurę mającą na celu zatrudnienie pracownika w Polsce. W tym przypadku Państwa firma będzie docelowym pracodawcą pracownika i uczestniczy w dopełnieniu formalności związanych z jego legalnym zatrudnieniem korzystając z naszego wsparcia. W momencie podjęcia pracy przez pracownika Państwa firma staje się jego pełnoprawnym pracodawcą i odpowiada za jego obsługę kadrowo-­płacową.